d
Follow us
Executare hotarare incredintare minor, executare hotarare incredintare copil, punere in executare hotarare drept la vizita

Află în ce condiții poate fi pusă în executare o hotărâre privind încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia

Respectarea justiției reprezintă un ideal în societate, o frumoasă caracteristică a unui circuit în care drepturile nu doar că există, ci sunt și exercitate, confirmate și susținute, iar obligațiile recunoscute și îndeplinite.

Cuvântul justiției este hotărârea judecătorească, iar pentru ca aceasta să ajungă la urechile celui ce are datoria de a se conforma, uneori, este nevoie de prezența unui executor judecătoresc, parte ce poate pune în aplicare voia legii.

Conform Codului de procedură civilă, obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe se aduce la îndeplinire de bunăvoie, în caz contrar poate fi adusă la îndeplinire prin executarea silită. Pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia. Prin urmare, pot fi puse în executare, prin intermediul executorului judecătoresc,

În primul rând, temeiul executării silite îl reprezintă titlul executoriu: hotărârile executorii, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive și orice alte hotărâri sau înscrisuri ce pot fi puse în executare, potrivit legii.

În ceea ce privește executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori, reglementările sunt prevăzute în Codul de procedură civilă și se aplică în legătură cu stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl ține fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, dar și în toate celelalte măsuri pe care legea le indică.

În al doilea rând, cererea de executare silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Înseamnă că doar persoana îndreptățită la ceea ce instanța a dispus poate face această solicitare personal sau prin reprezentant legal ori convențional. Cererea se poate face la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Dacă în termen de o lună de la comunicare încheierii definitive, când obligația nu este evaluabilă în bani, debitorul nu execută obligația sa, executorul judecătoresc va proceda la executarea silită. Procedura se va efectua în prezența unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția copilului, iar in cazurile de necesitate și cu prezența unui psiholog. De asemenea, la solicitarea executorului judecătoresc, agenții forței publice sunt obligați să își dea concursul la executare, iar nicio persoana nu are permisiunea să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executare.

Penalitățile pentru debitorul care nu își îndeplinește obligația vor putea curge până la momentul executării, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicare titlului executoriu. Acest caz se va consemna, aplicabil și în cazul în care debitorul este de rea-credință și ascunde minorul, după care va fi sesizat parchetul de pe lângă instanța de executare.

Procedura pentru situația în care este întâlnit refuzul minorului de a-l părăsi pe debitor sau își manifestă aversiunea față de creditor, presupune întocmirea unui proces-verbal în care se vor consemna constatările executorului și comunicarea actului părților și reprezentantului direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcție de vărsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni. Cererea se soluționează de urgență, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac. Dispozițiile legale privind ascultarea copilului rămân aplicabile.

La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanță va întocmi un raport pe care îl va comunica instanței, executorului și direcției generale de asistență socială și protecția copilului. După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura de executare silită, iar dacă și de această dată se constată refuzul minorului, creditorul poate sesiza instanța în vederea aplicării unei penalități.

În particular, pentru asigurarea plății pensiei alimentare, se poate deschide un dosar de executare silită în baza hotărârii judecătorești care stabilește această obligație. Cererea poate fi făcută pentru cuantumul restant la momentul formulării acesteia, ulterior se revine cu o actualizare periodic, fiind o obligație ce se execută succesiv. Se va verifica patrimoniul debitorului, în concret veniturile acestuia, cel mai frecvent fiind intâlnită ipoteza înființării popririi pe venituri sau pe conturile bancare.

Pentru încredințarea minorului, procedura de executare silită presupune și o somație transmisă părintelui la care se află minorul, pentru a se prezenta la sediul executorului, fie în alt loc stabilit de acesta, în vederea preluării minorului de către creditor.

În unele cazuri, justiția poate părea un film mut, cazuri preponderente sunt cele ce presupun plata pensiei alimentare ori încredințare minorului, însă strigătul de ajutor din interiorul fiecăruia poate fi auzit de oamenii legii, liant între cuvânt și îndeplinirea lui, rol ce revine executorului judecătoresc. Asemenea avocațiilor, executorul va încerca prin orice mijloace legale să aducă la îndeplinirea obligației.

În încheierea articolului cu privire la condițiile în care poate fi pusă în executare o hotărâre privind încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Importanța avocatului ales înainte de începerea procedurii de divorț”, am arătat că situațiile în care este incidentă o desfacere a căsătoriei prezintă o dinamică diversă, iar fiecare împrejurare valorificată atent de către un avocat poate înclina balanța în favoarea cauzei tale. În legătură cu acest aspect, am arătat în cuprinsul articolului, concret, de ce este necesar să consulți un avocat înainte ca procedura de divorț să fie deschisă și cum poate schimba el soarta unui eventual proces. Mai mult decât atât, în articolul „Încredințarea copilului și dreptul la vizită. Când, cum și în ce condiții?” am arătat ce reprezintă și în ce constă încredințarea copilului, când și în ce condiții poate avea loc.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.