d
Follow us
Pensie intretinere Copil, Pensie alimentara copil, Pensie intretinere minor dupa divort, pensie alimentara minor dupa divort

Cât este pensia alimentară în urma divorțului?

Pe cât de special e momentul căsătoriei și al nașterii unui copil, pe atât de tulburător e momentul despărțirii. Rata divorțului fiind în creștere, e necesar ca părinții aflați în acest prag să cunoască drepturile și obligațiile pe care le au față de copiii lor ulterior separării.

De aceea, urmează să răspundem la una dintre cele mai des întâlnite întrebări.

Să lămurim, pentru început, ce este pensia alimentară.
Pensia alimentară (pensia de întreținere) este datorată de părintele nerezident (părintele alături de care copilul nu locuiește) și constă în contribuția acestuia la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copilului.

Aceasta este stabilită la data desfacerii căsătoriei prin act notarial sau pe cale judecătorească.

Conform art. 402 Cod Civil:(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.”

Cum se plătește?
Având în vedere că părintele la care se stabilește locuința minorului va contribui în natură la creșterea și educarea copilului (îl va ajuta la teme, îi va călca uniforma pentru școală, îi va da de mâncare etc), se va stabili modul în care părintele nerezident își va aduce aportul.

Regula, însă, nu este plata în bani a întreținerii.

Art. 530 Cod Civil: „(1) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.

(2) Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani.

(3) Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Dispozițiile art. 529 alin. (2) și (3) rămân aplicabile.””

Din articolul citat anterior rezultă că regula este executarea în natură a întreținerii, deși în practică lucrurile stau diferit, întrucât este mai simplu în anumite situații să fie stabilită în echivalent bănesc. În cazul în care se stabilește în bani, aceasta se va exprima fie într-o sumă fixă, fie într-o cotă din venitul net al celui care o datorează.

Care este cuantumul pensiei alimentare?
Ne răspunde Codul Civil, prin articolul 529, care prin primul său alineat stabilește: „Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti.”

Astfel, instanța va trebui să aprecieze în concret care sunt nevoile celui ce urmează să primească pensia și ce venituri și necesități are cel care o datorează, așa încât soluția să fie una cât mai echitabilă.

Totuși, pensia trebuie să respecte anumite limite maxime, în funcție de numărul copiilor pentru care aceasta este datorată:

– Până la 1/4 din venitul net lunar al părintelui când e vorba de un singur copil,

– Până la 1/3 din venitul net lunar al părintelui când sunt 2 copii,

– Până la 1/2 din venitul net lunar al părintelui când unt 3 sau mai mulți copii.

Cu ajutorul unui avocat poți obține o variantă optimă, astfel încât nici nevoile copilului, nici ale tale să nu fie prejudiciate în vreun fel.

Totodată, dacă ulterior stabilirii cuantumului intervin diverse împrejurări care să îngreuneze plata pensiei alimentare prin intermediul instanței poți solicita o reducere a valorii acesteia. Astfel de împrejurări ar putea fi: majorarea cheltuielilor, diminuarea veniturilor sau chiar situația în care copilul petrece la fel de mult timp la părintele nerezident ca la cel rezident. În acest din urmă caz, părintele care datorează pensia alimentară își îndeplinește îndatorirea de a-i asigura cele necesare și în natură, creându-se astfel un dezechilibru între obligațiile pe care părinții le au.

Art. 531 Cod Civil are în vedere posibilitatea modificării sau chiar a încetării pensiei de întreținere: „(1) Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei.

(2) Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.”

Tot astfel poate fi majorată în situația în care posibilitățile celui care o datorează cresc sau dacă necesitatea celui care o primește impune acest lucru (copilul are nevoie de rechizite, de servicii medicale, de îmbrăcăminte și încălțăminte și alte astfel de cazuri).

Art 527 Cod Civil: „(1) Poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.

(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se ține seama de veniturile și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligații ale sale.”

Art. 528 Cod Civil: „Starea de nevoie a persoanei îndreptățite la întreținere, precum și mijloacele celui care datorează întreținere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.”

Toate aceste modificări ale pensiei de întreținere vor fi analizate de instanță ținând cont de interesul superior al copilului.

În concluzie….
Întrucât legea nu prevede o sumă exactă, valoarea pensiei alimentare e lăsată la aprecierea părților și a instanței. În astfel de acțiuni e necesar să se administreze cât mai multe probe, pentru a nu se crea un dezechilibru în nivelul de trai al celor implicați, urmărind totodată ca starea psihică și materială a copilului să nu fie afectată.

De aceea, e recomandat a se apela la ajutor specializat, pentru că un avocat va găsi întotdeauna cea mai avantajoasă soluție în funcție de particularitățile situației în care te afli.

În încheierea articolului cu privire la pensia alimentară (pensia de întreținere), te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Importanța avocatului ales înainte de începerea procedurii de divorț”, am arătat că situațiile în care este incidentă o desfacere a căsătoriei prezintă o dinamică diversă, iar fiecare împrejurare valorificată atent de către un avocat poate înclina balanța în favoarea cauzei tale. În legătură cu acest aspect, am arătat în cuprinsul articolului, concret, de ce este necesar să consulți un avocat înainte ca procedura de divorț să fie deschisă și cum poate schimba el soarta unui eventual proces. Mai mult decât atât, în articolul „Încredințarea copilului și dreptul la vizită. Când, cum și în ce condiții?” am arătat ce reprezintă și în ce constă încredințarea copilului, când și în ce condiții poate avea loc.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.