d
Follow us
AvoDivort.ro ✔️ Cum poți obține despăgubiri în urma divorțului? | Avocat Divorț București

Cum poți obține despăgubiri în urma divorțului?

 

Potrivit art. 388 din Codul Civil, „Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut de art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească. Instanța de tutelă soluționează cererea prin hotărârea de divorț”.

Orice persoană trebuie să își formeze conduita astfel încât, prin acțiunile sau inacțiunile sale, să nu depășească limitele celorlalți, adică să nu le încalce drepturile sau interesele legitime, indiferent de relațiile care există între aceste persoane.

Dacă nu respectă acest lucru, creând celuilalt un prejudiciu (pagubă, daună), atunci va putea fi obligat să îl repare dacă sunt îndeplinite toate condițiile cerute de lege, plătind despăgubiri în urma divorțului.

În acest sens, raportându-ne strict la posibilitatea acordării de despăgubiri în urma divorțului, precizăm faptul că această instituție a fost considerată de către specialiștii în drept o aplicație în materia divorțului a răspunderii civile delictuale.

Astfel, pentru a putea solicita și obține despăgubiri, se cer a fi îndeplinite următoarele condiții, și anume: existența faptei ilicite, prejudiciul rezultat în urma acesteia, legătura de cauzalitate între primele două elemente, precum și vinovăția soțului de la care se solicită acordarea acestora.

Cu privire la fapta ilicită, precizăm faptul că acțiunile soțului vinovat de destrămarea căsătoriei, precum infidelitatea, încălcarea îndatoririlor de ajutor reciproc, respect reciproc, acte de violență, conduc în mod indirect la îndeplinirea acestei prime condiții.

Mai exact, asemenea acțiuni reprezintă motive care conduc la desfacerea căsătoriei prin divorț, acesta fiind remediul, iar mai departe, pentru a se naște dreptul la despăgubiri este necesar ca însuși divorțul să producă un prejudiciu. Astfel, cauza prejudiciului o reprezintă divorțul în sine, care a produs consecințe suplimentare față de cele pe care le produce în mod obișnuit fiecare procedură de divorț în parte.

Este unanim cunoscut faptul că orice procedură de divorț își pune amprenta asupra persoanelor în cauză, însă acest lucru face parte din normalitatea contextului în care au ajuns cei implicați, nefiind de natură să justifice acordarea unor despăgubiri. Aceasta are loc atunci când, din cauza soțului care se face vinovat în mod exclusiv de divorț, celălalt soț nevinovat, inocent suferă anumite consecințe materiale (financiare) sau morale de o intensitate mai mare, care nu sunt inerente procedurii de divorț în sine.

Având în vedere faptul că aceste aspecte stabilesc în mod concret, de la caz la caz, este necesar să soliciți ajutor de specialitate din partea unui avocat, pentru a stabili dacă, într-adevăr, te afli într-o asemenea situație în care te poți prevala de acest drept la despăgubiri.

Mai departe, în ceea ce privește prejudiciul, acesta constă în rezultatul dăunător al faptei ilicite, putând fi atât material, cât și moral.

O situație des întâlnită este aceea în care soțul nevinovat a fost afectat pe plan emoțional din cauza comportamentului agresiv al celuilalt soț manifestat pe tot parcursului procesului de divorț, în scopul de a-l convinge pe soțul reclamant să renunțe la cerere.

De asemenea, am precizat faptul că între fapta ilicită și prejudiciu trebuie să existe legătură de cauzalitate, aceasta din urmă trebuind dovedită.

Cu toate acestea, s-a apreciat că ar fi facil de identificat în contextul dat, rezultând din însăși desfășurarea acțiunilor.

Sub aspectul vinovăției, precizăm faptul că doar soțul din a cărui culpă exclusivă a fost desfăcută căsătoria poate fi obligat la plata de despăgubiri în urma divorțului.

Cu privire la momentul în care poate fi lansată solicitarea de acordare a acestor despăgubiri, față de modul imperativ de formulare a textului de lege, considerăm că cererea aferentă trebuie făcută în cadrul procesului de divorț, iar nu ulterior. Cu toate acestea, am întâlnit în practică și opinia unor instanțe potrivit căreia cererea de despăgubiri ar putea fi formulată ulterior, în termenul general de prescripție de 3 ani, care curge de la data la care soțul inocent a cunoscut prejudiciul care i-a fost cauzat de către celălalt soț.

Față de toate aceste aspecte, conchidem în sensul că dreptul la despăgubiri va putea fi exercitat doar în ipoteza divorțului pe cale judiciară, deci la instanța de judecată, atunci când din cauza acestuia s-a produs un prejudiciu soțului nevinovat, obligat la plata acestora putând fi doar soțul din a cărui culpă exclusivă a fost desfăcută căsătoria.

Este important să cunoști că ai acest drept de a cere despăgubiri în condițiile date, fiind însă necesar să apelezi la serviciile unui avocat pentru a contura cadrul unei exercitări efective a dreptului tău, având în vedere aprecierile concrete ce se impun a fi efectuate cu privire la cazul tău.

În încheiere, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

Reamintim că, într-un articol publicat recent, intitulat Află câte tipuri de divorț există, care sunt motivele și ce consecințele sunt”, am arătat, pe rând, ce modalități de a divorța există, pentru ce motive pot soții să desfacă căsătoria și care sunt consecințele în cazut pronunțării divorțului în funcție de motivele ce au stat la baza despărțirii. Mai mult decât atât, în articolul Ce impact are divorțul asupra bunurilor soților și ce se întâmplă cu cele dobândite în viitor?” am arătat, în detaliu, care sunt regimurile matrimoniale, care sunt bunurile care intră în masa partajabilă și cum se împart și care sunt cele care se se cuvin doar unuia dintre soți.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.