d
Follow us
Cum se imparte in caz de divort si partaj un apartament luat prin credit imobiliar sau credit prima casa

Cum se împarte la divorț un apartament luat prin credit?

Datorită numeroaselor întrebări din partea cititorilor avodivort.ro, am decis să abordăm astăzi un subiect de interes, și anume cum se împarte în caz de divorț și partaj un apartament luat prin credit imobiliar sau credit prima casă.

Începem prin a preciza că procedura partajului este o etapă firească în urma divorțului. Uneori se poate ajunge la un consens în ceea ce privește împărțirea bunurilor, alteori este vorba de un proces îndelungat și dificil.

Partajul poate fi cerut oricând, conform Codului Civil, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească. Poate fi făcut prin învoială sau prin hotărâre judecătorească, în condițiile legii.

Așadar, dacă foștii soți ajung la o înțelegere, pot proceda conform alegerii lor, fie se pot îndrepta în instanță pentru stabilirea cotelor cuvenite, fie pentru o împărțire justă și echitabilă.

Instanța sesizată cu cererea de partaj poate suspenda pronunțarea partajului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalți coproprietari. Dacă pericolul acestor prejudicii este înlăturat înainte de împlinirea termenului, instanța, la cererea părții interesate, va reveni asupra măsurii.

Ce se întâmplă în cazul unui apartament luat prin credit imobiliar sau credit prima casă?
Este normal ca foștii soți să își pună problema împărțirii locuinței, cât și a ratelor creditului. Codebitorii, în cele mai dese cazuri, aleg credite pe o perioadă lungă (25-30 de ani), iar divorțul survenit înainte de achitarea integrală a creditului poate hazarda situația inițială.

Potrivit Regulamentului BNR, un credit nu poate fi preluat doar de unul dintre soți, fără acordul băncii. În lipsa acestui acord, ipoteca asupra locuinței se păstrează, conform contractului, până la momentul rambursării creditului, iar soții rămân împreună obligați față de bancă, chiar dacă au divorțat între timp.

Acordul băncii poate fi obținut atunci când unul dintre soți îndeplinește singur, pe baza veniturilor obținute, aceleași condiții financiare pe care le-au îndeplinit soții împreună la data accesării creditului. Mai există posibilitate înlocuirii unuia dintre codebitori, de cele mai multe ori o persoană apropiată soțului care solicită imobilul și care vrea să preia creditul.

În caz contrar, unul dintre soți poate prelua, în baza unei înțelegeri, locuința cu condiția achitării ratelor de credit în totalitate și cu dobândirea proprietății la data rambursării integrale a creditului ipotecar. Se va semna un act adițional la contractul de credit, prin care soțul neproprietar va fi înlocuit cu un nou codebitor.

Poate fi luată în calcul și posibilitatea de a vinde locuința fie prin învoială, fie prin intermediul executorului judecătoresc. Se recomandă să se ajungă la o învoială pentru a obține un preț mai bun și pentru a se evita situația în care soții rămân în continuare obligați față de bancă pentru diferența dintre prețul vânzării și cuantumului creditului. O excepție de la regulă, cazul creditelor imobiliare contractate prin Prima Casă, aici dispozițiile legale interzic înstrăinarea imobilului mai devreme de 5 ani fără stingerea integrală a creditului.

Dacă imobilul este atribuit unuia dintre soți, fie ca urmare a partajului voluntar, fie de către instanța de judecată ca urmare a partajului judiciar, imobilul devine bun propriu al soțului respectiv, iar acesta are toate drepturile și obligațiile în legătură cu bunul, inclusiv datoria față de bancă. În acest caz, soțul care nu a primit bunul va avea dreptul la o compensație pentru partea din credit achitată pe parcursul căsătoriei, ținând cont de cota ce i se cuvine, aceasta fiind, de regulă, de 50%.

Este important de știut ca partea care solicita partajul, (reclamantul) trebuie sa achite o taxa judiciara de 3 % din valoarea masei partajabile conform Ordonanței de Urgentă nr. 80/2013 plus alte taxe judiciare raportat la capetele de cerere accesorii:

– pentru stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar;

– pentru creanțele pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună – 3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită.

Puteți cere ajutorul avocatului care v-a ghidat în procesul de divorț, fie unui avocat, în cazul în care nu ați colaborat pentru procedura divorțului, pentru a fi bine îndreptățit și pentru a putea beneficia si utiliza toate mijloacele legale de desfășurare a partajului și pentru a evita efectele negative asupra patrimoniilor.

În încheierea articolului cu privire la cum se împarte la divorț un apartament luat prin credit, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Importanța avocatului ales înainte de începerea procedurii de divorț”, am arătat că situațiile în care este incidentă o desfacere a căsătoriei prezintă o dinamică diversă, iar fiecare împrejurare valorificată atent de către un avocat poate înclina balanța în favoarea cauzei tale. În legătură cu acest aspect, am arătat în cuprinsul articolului, concret, de ce este necesar să consulți un avocat înainte ca procedura de divorț să fie deschisă și cum poate schimba el soarta unui eventual proces. Mai mult decât atât, în articolul „Încredințarea copilului și dreptul la vizită. Când, cum și în ce condiții?” am arătat ce reprezintă și în ce constă încredințarea copilului, când și în ce condiții poate avea loc.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.