d
Follow us
Importanta Avocatului in Procedura de Divort ✔️ Cel Mai Bun Avocat Divort, Avocat Partaj Bucuresti, Avocat Divort Sector 4

Importanța avocatului ales înainte de începerea procedurii de divorț

După cum am subliniat și într-un articol dedicat situației minorului în urma divorțului dintre doi soți, situațiile în care este incidentă o desfacere a căsătoriei prezintă o dinamică diversă, iar fiecare împrejurare valorificată atent de către un avocat poate înclina balanța în favoarea cauzei tale.

În cadrul articolului de astăzi, dorim să subliniem importanța avocatului ales mai înainte ca procedura de divorț să fie deschisă.

Astfel, în primul rând, legea civilă sau legea procesual civilă nu instituie obligativitatea asistării unui avocat nici înaintea declanșării procedurilor de divorț, nici pe parcursul desfășurării acestora. Cu alte cuvinte, nu este obligatorie asistența și reprezentarea unui avocat atunci când dorești să divorțezi.

Cu toate astea, o opțiune în sensul absenței unui avocat într-o astfel de procedură nu este recomandată. Avocatul poate schimba cursul unei proceduri de divorț, atât sub aspectul modului de partajare a bunurilor comune, cât și sub cel al autorității părintești și exercitării drepturilor asupra copiilor. De asemenea, prin modul în care este conturată strategia de apărare și prin motivele invocate, avocatul poate determina instanța să oblige celălalt soț la plata unei pensii de întreținere ori la o plată compensatorie. El poate, de asemenea, să solicite și să argumenteze desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a unuia dintre soți. Așadar, există suficiente motive pentru care se poate considera că importanța avocatului în procedura de divorț este covârșitoare.

Actualmente, dispozițiile legale în materia divorțului se regăsesc în conținutul art. 373 și urm. ale Codului civil. Totodată, sub aspect procesual, dispozițiile legale în materie se regăsesc în cuprinsul art. 607 – 619 ale Codului de procedură civilă.

Totodată, sub imperiul art. 614 din Codul de procedură civilă, prezența fizică a părților la divorț apare ca fiind necesară. Cu alte cuvinte, în fața instanțelor de fond, părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție sau are reședința în străinătate; în aceste cazuri, părțile se vor putea înfățișa prin mandatar.

Bineînțeles, nu este exclus ca părțile să dorească să divorțeze în fața unui notar, caz în care depunerea unei astfel de cereri se poate face de către un avocat, având la bază un contract de reprezentare încheiat între părți și avocatul respectiv. În acest sens, părțile vor putea fi reprezentate de un mandatar cu procură autentică. În schimb, la momentul luării consimțământului pentru divorț (după cele 30 de zile de la depunere), nu putem discuta de o reprezentare, consimțământul părților obligatoriu trebuind să fie dat personal, fizic.

În al doilea rând, dacă vei alege de la început asistența unui avocat în ipoteza discutată, vei avea o siguranță în ceea ce privește demersurile procesuale ale divorțului. Cunoștințele juridice ale avocatului, dobândite ca urmare a practicii îndelungate, vor putea balansa soluția în favoarea ta.

Astfel, dacă partea reprezentată de avocat are reședința în România, putem identifica o serie de beneficii în ceea ce privește asistența/reprezentarea acestuia. Astfel, merită a fi amintite următoarele roluri pe care le va avea un avocat ales în procedura de divorț:

 • Consiliere juridică în problemele privind încredințarea minorilor, partajul bunurilor comune, prestații compensatorii de la unul dintre soți ș.a.m.d.
 • Asistență la starea civilă sau la notarul public, în procedura administrativă a divorțului prin acord amiabil între cele două părți;
 • Comunicarea cu partea adversă, dacă și unde este cazul;
 • Asistență în cadrul procedurii de mediere privind divorțul;
 • Conturarea strategiei de apărare în procesul de formare a dosarului de divorț;
 • Identificarea celor mai bune modalități în vederea strângerii și valorificării probelor;
 • Anticiparea soluției finale a instanței cu privire la cererea de divorț;
 • Asistarea juridică, respectiv reprezentare juridică în fața instanței, fapt ce nu exclude, însă, obligativitatea prezentării părții asistate/reprezentate la termen.
 • Consiliere juridică post-divorț;
Mai mult, de semnalat este faptul că hotărârea de divorț, livrată de judecătorie, primită prin intermediul poștei, nu are semnătura și ștampila judecătorului și îi lipsește timbrul judiciar. Pentru ca această hotărâre să capete caracter oficial și pentru a fi recunoscută de alte autorități publice (de ex., primărie), ea trebuie legalizată la Judecătorie. O astfel de chestiune o va îndeplini, de altfel, avocatul ales.

În al treilea rând, cu privire la importanța avocatului prealabil și în timpul procesurii de divorț, arătăm că, când discutăm de ipoteza unui divorț al unor cetățeni cu reședința în străinătate, avocatul are putere de reprezentare, prezența fizică a părților neprezentând relevanță.

Totodată, dacă doar un soț dorește divorțul, atunci trebuie demonstrată culpa celuilalt soț sau culpa comună, importanța unui avocat în acest demers fiind una decisivă.

În procedura de partaj al bunurilor comune, de altfel, avocatul va avea rol de consiliere juridică și asistență în speța privind partajul, dar și reprezentare, în cazul în care între soți nu există un acord, iar partajul se judecă separat.

În al patrulea rând, după cum am subliniat la început, asistența și reprezentarea avocatului, în procedura de divorț, nu este obligatorie. Dacă aceasta este absentă însă, pot avea loc o serie de riscuri părții respective (soție sau soț), printre care:

 • Stabilirea neconformă și incorectă a situației reale a partajării bunurilor comune;
 • Posibilitatea respingerii acțiunii de divorț;
 • Stabilirea incorectă a pensiei alimentare pentru copilul încredințat spre creștere și educare unuia dintre soți ș.a.m.d.
Având în vedere toate acestea, îți recomandăm cu încredere contactarea unui avocat specializat în dreptul familiei, sens în care echipa noastră îți stă oricând la dispoziție!

În încheierea articolului cu privire la importanța avocatului în procedura de divorț, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Cum poți obține despăgubiri în urma divorțului?”, am arătat, în detaliu, cum poți obține despăgubiri în urma divorțului, care este temeiul de drept al acestor despăgubiri și în ce constă. Mai mult decât atât, în articolul „Ce impact are divorțul asupra bunurilor soților și ce se întâmplă cu cele dobândite în viitor?” am arătat ce reprezintă noțiunea de regim matrimonial, care este efectul încetării lui și ce se întâmplă cu bunurile soților dobândite înainte și după divorț.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.