d
Follow us
Pot fi audiati copiii in procesul de divort? Cand pot fi audiati copiii in procesul de divort?

Începând cu ce vârstă pot fi audiați copiii în procesul de divorț?

Pe cât de special e momentul căsătoriei și al nașterii unui copil, pe atât de tulburător e momentul despărțirii. Rata divorțului fiind în creștere, e necesar ca părinții aflați în acest prag să cunoască drepturile și obligațiile fiecăruia, dar mai cu seamă procedurile față de minorii acestora pe care trebuie să le parcurgă.

Răspundem astăzi la una dintre cele mai des adresate întrebări, și anume începând cu ce vârstă pot fi audiați copiii în procesul de divorț.

Astfel, precizăm că instanța de tutelă este obligată să îi asculte atât pe părinți, cât și pe copiii minori. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit 10 ani, dar poate fi ascultat și cel care nu a împlinit 10 ani, dacă judecătorul va considera necesar, iar opinia sa va fi luată în considerare în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate.

Codul civil prevede regulile în ce privește vârsta la care pot și audiați copiii în procesul de divorț, precum și alte aspecte adiacente, în cuprinsul art. 264, astfel:

„(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei.

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere și a primi orice informație, potrivit cu vârsta sa, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește.

(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) și (2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată.

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate.

(5) Dispozițiile legale speciale privind consimțământul sau prezența copilului, în procedurile care îl privesc, precum și prevederile referitoare la desemnarea de către instanță a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile.”.

Conform articolului 226 din Codul de procedură civilă, ascultarea minorului se realizează în camera de consiliu, fără ca libertatea de exprimare să îi fie afectată de public. La ascultarea minorului vor putea participa părinții sau alte persoane doar daca instanța consideră acest lucru necesar, ținând cont de interesul superior al minorului.

De asemenea, Convenția Europeană pentru exercitarea drepturilor copilului reprezintă instrumentul care a definit procedurile specifice în exercitarea concretă a drepturilor copilului, care trebuie să aibă posibilitatea să-și exercite drepturile în special în procedura de familie care-l afectează; să fie informat în privința drepturilor sale și să-și poată exprima opinia cu recunoașterea importanței parentale în protejarea și promovarea drepturilor și intereselor copilului care necesită și implicarea statelor membre în protecția și promovarea acestora.

În cazul adopției, numai adoptatul care a împlinit 10 ani trebuie să își exprime consimțământul (capacitate specială), consimțământul se dă în fața instanței, în faza încuviințării adopției. Anterior exprimării consimțământului, direcția în a cărei rază teritorială domiciliază copilul care a împlinit 10 ani, îl va sfătui și informa pe acesta, ținând seama de vârsta și de maturitatea sa, în special asupra consecințelor adopției și ale consimțământului său la adopție și va întocmi un raport în acest sens.

Așadar, în situația în care te afli într-un proces de divorț, ascultarea minorului este obligatorie pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani și opțională pentru copilul sub 10 ani. Altfel spus, dacă judecătorul consideră că ascultarea minorului în procesul de divorț este necesară pentru soluționarea cauzei, se va proceda la ascultarea acestuia, chiar dacă minorul are sub 10 ani.

Primim deseori întrebarea dacă judecătorul este obligat să decidă conform dorințelor copilului, întrebare la care răspundem mereu în sens negativ. Judecătorul nu este obligat să decidă în sensul solicitat de copil, însă este obligat să țină seama și de opinia acestuia. În deciziile acestuia cu privire la minor, respectiv cu privire la aspecte ce îl impactează în mod indirect pe minor, va ține seama de principiul interesului superior al copilului.

Întrucât legea nu prevede soluții exacte pe care le poate adopta asupra locuinței copilului după divorț, a pensiei alimentare, precum și a altor aspecte legate de copil ulterior desfacerii căsătoriei, decizia este lăsată la aprecierea instanței de judecată. În astfel de procese este necesar să se administreze cât mai multe probe, pentru a nu se crea un dezechilibru în viața, respectiv în nivelul de trai al celor implicați, urmărind totodată ca starea psihică și materială a copilului să nu fie afectată.

De aceea, e recomandat a se apela la ajutor specializat, pentru că un avocat va găsi întotdeauna cea mai avantajoasă soluție în funcție de particularitățile situației în care te afli.

În încheierea articolului cu privire la vârstă la care pot fi audiați copiii în procesul de divorț, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația în materie de divorț și partaj, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Importanța avocatului ales înainte de începerea procedurii de divorț”, am arătat că situațiile în care este incidentă o desfacere a căsătoriei prezintă o dinamică diversă, iar fiecare împrejurare valorificată atent de către un avocat poate înclina balanța în favoarea cauzei tale. În legătură cu acest aspect, am arătat în cuprinsul articolului, concret, de ce este necesar să consulți un avocat înainte ca procedura de divorț să fie deschisă și cum poate schimba el soarta unui eventual proces. Mai mult decât atât, în articolul „Încredințarea copilului și dreptul la vizită. Când, cum și în ce condiții?” am arătat ce reprezintă și în ce constă încredințarea copilului, când și în ce condiții poate avea loc.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avodivort.ro.